Proiecte derulate
 
 
 
Lista principalelor proiecte derulate de Asociația CREST din anul 1998 până în prezent (denumire proiect / program; domeniul major vizat; finanţator principal):
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
SECURITATE ŞI SIGURANŢĂ ANGAJAŢILOR
(sănătate şi securitate în muncă) – FSE POSDRU 2007-2013
 • Proiectul
MEDIU SIGUR ŞI SĂNĂTOS ANGAJAŢILOR CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR ELECTRICE
(sănătate şi securitate în muncă) – FSE POSDRU 2007-2013
 • Proiectul
SĂ FIM UNIŢI ŞI ACTIVI PENTRU COMUNITATE (educatie prescolara) CEE Trust
 • Proiectul
ACCES PENTRU TOŢI LA VIAŢĂ !" (egalitate de şanse) – Programul Facilitatea de Tranzitie 2007
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
SERVICII DE OCUPARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN COMUNITĂŢILE RURALE (dezvoltarea resurselor umane) – Phare 2005
 • Proiectul
 • Proiectul
PROMOVAREA MULTICULTURALITĂŢII TRADIŢIONALE PRIN TURISMUL RURAL TRANSFRONTALIER (cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2005
 • Proiectul
ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE SUSTENABILE ŞI COMPETENŢE PE PIAŢA SOCIALĂ (dezvoltarea societăţii civile) – Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti
 • Proiectul
 • Programul
de finantare DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE (dezvoltarea societăţii civile) – SC Fornetti România SRL
 • Programul
de donaţii DEZVOLTAREA DOTĂRII INFORMATICE A ORGANIZAŢIILOR CIVILE DIN REGIUNEA DE NORD VEST (dezvoltarea societăţii civile) – Sequoia Association Franţa
 • Programul
TELECENTRUL - INIMA COMUNITĂŢII (dezvoltare comunitară)
 • Proiectul
BUNE PRACTICI ÎN DEZVOLTARE COMUNITARĂ PENTRU COMUNITĂŢI RURALE ACTIVE (cooperare transfrontalieră romano- ucraineano-moldoveană ) – Fundaţia pentru o Societate Deschisă
 • Proiectul
GLOBALIZARE CULTURALĂ CU IMPACT ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE (cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare 2004
 • Proiectul
DURABILITATE PRIN PARTENERIATE FĂRĂ FRONTIERE (cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2004
 • Proiectul
 • Proiectul
SERVICII DE CALITATE PENTRU ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE (dezvoltarea sectorului civil) – Phare 2004
 • Proiectul
 • Proiectul
CENTRUL DE RESURSE PENTRU ONG-URI DIN JUDEŢUL BUZĂU (dezvoltarea sectorului civil) – Phare 2004
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
DEZVOLTAREA SECTORULUI CIVIL PRIN COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ (cooperare transfrontalieră romano-ucraineană) – Phare 2003
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Programul
 • Proiectul
CALITATE ŞI CREDIBILITATE PENTRU O SOCIETATE EUROPEANĂ DEZVOLTATA (cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare 2001-2002
 • Proiectul
 • Proiectul
PARTICIPARE CETĂŢENEASCĂ - BAZA DEZVOLTĂRII COMUNITARE (dezvoltare comunitară) – Phare Acces RO0008
 • Proiectul
TOGETHER - ÎMPREUNĂ PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ FĂRĂ FRONTIERE (cooperare transfrontalieră romano-maghiară) – Phare RO0008
 • Proiectul
 • Proiectul
 • Proiectul
RESURSA UMANĂ - MOTORUL DEZVOLTĂRII LOCALE (dezvoltare comunitară) – Phare RO0007
 • Proiectul
CENTRU JUDEŢEAN DE FORMARE MANAGERIALĂ ŞI CONTINUĂ (dezvoltare organizaţională) – Phare RO0007
 • Proiectul
AGROTURISMUL - PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII COMUNITARE (dezvoltare comunitară) – Phare RO0007
 • Proiectul
E NEVOIE DE TINE! (dezvoltarea societăţii civile) – Phare Access RO0007
 • Proiectul
 • Proiectul
PLANIFICARE PARTICIPATIVĂ SAU DEMOCRAŢIE LA NIVEL LOCAL (dezvoltare comunitară) – Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud – Est
 • Proiectul
 • Programul
FORUMUL SOCIETĂŢII CIVILE CONTACT, EDIŢIILE 1998 - 2002 (dezvoltarea societăţii civile) – Phare Dezvoltarea Societăţii Civile
 • Proiectul
CATALOGUL ONG-URILOR DIN JUDEŢUL SATU MARE – 1998 (dezvoltarea societăţii civile) – Phare Dezvoltarea Societăţii Civile
 • Proiectul
TINERII RROMI - ŞANSE DE AFIRMARE (protecţie socială - minorităţi) - Phare RO0007
 • Proiectul
VOTEZ, DECI EXIST! (democraţie-civic) - National Endowment for Democracy
 • Proiectul
COMPETENŢA - MĂSURA AUTORITĂŢII (reforma administraţiei publice) - Fundaţia pentru O Societate Deschisă