Resurse
 
 
 
Finanţarea activităţilor Asociației CREST se realizează din fonduri nerambursabile interne şi externe, sponsorizări, donaţii, respectiv resurse proprii.

Activitatea organizației este susținută financiar și tehnic de societățile comerciale din cadrul Grupului CREST (CREST FORMING SRL, GENERAL PROIECT SRL, MQ TRAINING & CONSULTING SRL, GDPR CREST SRL, CREATIVE SCREEN SRL).