Principii
 
 
 
Principiile care stau la baza activităţii Asociației CREST:
  • Abordarea strategică a necesităţilor de dezvoltare;
  • Şanse egale de acces la resursele de dezvoltare;
  • Tratament egal al beneficiarilor;
  • Evitarea oricărei discriminări etnice, confesionale, geografice, politice sau de altă natură între beneficiarii organizaţiei;
  • Consum responsabil de resurse naturale și controlul poluării;
  • Implementarea soluțiilor tehnologiei informaționale și comunicațiilor;
  • Accent pe inovare socială;
  • Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și inovării în activitățile derulate;
  • Colaborarea şi susţinerea reciprocă cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate;
  • Dezvoltarea continuă a organizaţiei, îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor prestate, activităţilor-, proiectelor şi programelor derulate.